Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord en gelezen, gaat het niet zo lekker in de wereld van het onderwijs. Leerkrachten op basisscholen vinden dat ze eigenlijk een boterhammetje extra verdienen of in ieder geval dezelfde boterham als hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

Dat extra geld op ons salarisstrookje is eigenlijk maar gelul: geld is wel de laatste motivatie waarom we ooit hebben gekozen voor dit prachtige beroep!

Vijf voor twaalf is gepasseerd. We zijn te laat en hebben het te lang door laten gaan. Dat spijt ons oprecht en dat willen we direct rechtzetten door een aantal rigoureuze wijzigingen in ons beleid aan te kondigen.

Wat we echt willen, is gewoon doen waar we voor gekozen hebben en inmiddels keigoed in zijn! Onze lessen interessant, leerzaam en begrijpelijk maken voor elk kind in de groep. Ervoor zorgen dat uw kind zich veilig voelt in de klas en op onze school. Onderdeel van hun leerproces zijn en waar mogelijk de handvatten bieden die ertoe leiden dat uw kind alle benodigde kennis en vaardigheden leert die mogelijk en noodzakelijk zijn.

Het spijt ons oprecht….

Want ondanks dat we heel erg ons best deden om de schijn op te houden, moeten we simpelweg toegeven dat dit helaas niet de dagelijkse praktijk op onze school is. Vijf voor twaalf is gepasseerd. We zijn te laat en hebben het te lang door laten gaan. Dat spijt ons oprecht en dat willen we direct rechtzetten door een aantal rigoureuze wijzigingen in ons beleid aan te kondigen.

Wijzigingen die wellicht onconventioneel lijken, onhaalbaar of misschien zelfs conflicten oproepen met gangbare voorschriften,  maar die ons inziens nodig zijn om weer de onderwijskundige tijd te creëren waar ons onderwijs  zo naar hunkert.

Sommige maatregelen zullen in fasen worden ingevoerd, anderen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. We gaan niet experimenteren, onderzoeken uitvoeren of even proberen. We gaan het gewoon DOEN. Doen omdat we beter weten, beter willen en we inmiddels genoeg signalen hebben opgevangen dat ook u als ouder het helemaal gehad heeft met al dat slappe gedoe!

#1 Uitzonderingen worden de regel

Elke les is anders, elke taak is anders, elke leerling is anders, elke leerkracht is anders en elke ouder is anders. We hebben als school een solide basis nodig. Een verzameling voorschriften en regels die in principe voor iedereen gelden: ouders, leerkrachten en leerlingen.  Hierbij aanvaarden we echter dat ieder kind recht heeft op een aangepaste benadering.

Vindt de leerkracht het nodig dat het ene kind wel zijn werk moet afmaken en het andere niet, dan gebeurt het zo. Krijgt het ene kind toch dat stickertje, dan is dit geen vergissing. Is dit alweer het zesde oudergesprek van de ouders van Pietje, terwijl u na het derde gesprek voor een gesloten deur staat, dan is daar een reden voor. Besluiten we met elkaar toch even bij elkaar te komen voor zo’n vervelende vergadering…laat ons!

Op onze school zijn uitzonderingen de regel. (zie ook punt 14: inspraakbeperking)

#2 Gesprek met de leerkracht

Ouders kunnen maximaal 3x per jaar een gesprek met de leerkracht van hun kind aanvragen. De gebruikelijke oudergesprekken komen te vervallen. Dit geldt voor alle gesprekken, dus ook de adviesgesprekken voor groep 8. Zoveel heeft u immers niet in te brengen, dus er valt weinig te overleggen.

U kunt op elk moment van het jaar een gesprek aangaan, mits hiervoor een afspraak is gemaakt via de speciale ouder-leerkracht app. Deze kunt u gratis downloaden in de Google Play store en werkt als volgt:

 1. Zoek de app op in de Google Play store
 2. Download en installeer de app
 3. Typ de naam van de school in de zoekbox;
 4. Selecteer de groep waarin uw kind zit;
 5. Toets het unieke 8-cijferige leerlingnummer van uw kind in;
 6. Selecteer een datum en tijdstip;
 7. Controleer of de gegevens van uw kind overeenkomen met de getoonde gegevens;
 8. Bevestig uw afspraak.

U kunt alleen kiezen uit de tijden die in de app vermeld worden. Heeft u al uw gesprekken verbruikt en wilt u toch een vierde, vijfde of zesde gesprek, dan betaalt u hiervoor direct aan de leerkracht een vergoeding. Gebruik in dat geval de optie ‘extra gesprekken’ in de app (afrekenen kan direct via iDeal)

U kunt uw afspraak annuleren tot 3 uur voor het gesprek. Annuleert u later, dan wordt het gesprek toch geregistreerd en ziet u een gespreksmogelijkheid minder in het overzicht.

#3 Werk mee naar huis

Vanaf de eerste dag van het schooljaar zullen alle lessen niet langer duren dan voorgeschreven en opgenomen in de jaarplanning. Kinderen die hun werk niet af hebben, nemen dit mee naar huis waar zij het werk kunnen afmaken.  De leerkracht kan echter ook besluiten dat de leerling het resterende werk niet af hoeft te maken, (uitzonderingsregel)

Krijgt uw kind bij herhaling zijn of haar werk niet af, dan kan de leerkracht ervoor kiezen te differentiëren en uw zoon of dochter minder taken te laten maken.(uitzonderingsregel) Dit is ter beoordeling van de leerkracht en een verzoek tot minder belastend werk, zal niet worden gehonoreerd.

#4 Geen sinterklaasfeest

Het gezeik rondom Zwarte Piet zijn we nu echt helemaal zat. Wij weten het na drie jaar discussiëren ook niet meer en besteden onze tijd liever aan onderwijskundige zaken. Zodoende hebben we besloten om alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de sinterklaasviering te vervangen door een vrije dag. U kunt dan helemaal zelf bepalen of en hoe u invulling geeft aan het sinterklaasfeest. De werkgroep ‘Sinterklaasviering’ is bij deze dan ook opgeven.

#5 Geen vergaderingen meer

Afgelopen jaar hebben onze leerkrachten ongeveer 200 uur van hun werktijd tijd besteedt aan vergaderingen (al voelde  het aan alsof het er 400 waren). Tijdens deze vergaderingen worden meestal dezelfde onderwerpen  door dezelfde mensen aan de orde gesteld. Dezelfde discussies worden gevoerd en die leiden meestal tot dezelfde conclusies.

Tijdens deze vergaderingen zijn we doorgaans op een zeer ineffectieve manier bezig naar het zoeken van consensus. Hierbij vinden we het belangrijk dat onze uiteindelijke keus vooral ‘goed aanvoelt’. Hierbij negeren we de wetenschap dat ‘wat goed voelt’ in de praktijk vaak voor geen meter werkt.

Ook zorgen vergaderingen ervoor dat aan het eind van elke vergadering gemiddeld 4 op de 10 leerkrachten met een klotegevoel naar huis gaat. Dat gaan we anders doen door per direct de verantwoording neer te leggen bij de juiste personen.

 • Directie
  Vanaf het komend jaar zullen de adjunct-directeur, samen met de directeur weer de verantwoording nemen voor alle beslissingen die op schoolniveau genomen moeten worden. Uitwerking van plannen komen geheel en volledig voor hun rekening en zullen worden gecommuniceerd via een wekelijkse e-mail aan alle teamleden.
 • Interne begeleider
  De  interne begeleiders zullen geheel verantwoordelijk zijn voor de extra zorgmomenten van onze leerlingen. Handelingspannen worden opgesteld en overgedragen aan de leerkracht. Zorgleerlingen volgen gewoon de  lessen in de eigen groep, onder begeleiding van de eigen leerkracht maar onder het toeziend oog van de interne begeleider.
 • De leerkracht
  Leerkrachten zullen uitsluitend verantwoordelijk zijn voor lesgevende taken, voorbereidingen, evaluatie en het begeleiden van leerlingen tijdens activiteiten buiten de school. Allerlei administratieve handelingen die niet strikt genomen tot hun taken behoren, zullen zij achterwege laten of overdragen aan de administratief medewerkers.

#6 Minimum aantal toetsmomenten

In het afgelopen jaar heeft uw kind gemiddeld 149 uur van de schooltijd besteedt aan het maken van toetsen. Daar zitten zij niet op te wachten, leren ze nauwelijks iets van en eerlijk gezegd vertelt het ons als leerkracht ook weinig nieuws. We kennen uw kind immers al wat langer en weten haarfijn welke hiaten moeten worden aangepakt.

Daarom zullen we het aantal uren waarin het leerproces van uw kind onderbroken wordt, beperken tot een maximum van 20 uur per jaar. Beetje afhankelijk van de groep waarin uw kind zit.

Op onze school zullen uitsluitend toetsen worden afgenomen die bepalend zijn voor de overgang naar een volgende groep of het Voortgezet Onderwijs, bijvoorbeeld de CITO-toetsen. Er zullen geen methodegebonden toetsen meer worden afgenomen,  zoals dictees,  taal-, reken- of topografietoetsen.

De meeste leerkrachten (uitzonderingsregel) zullen na de toetsafname alle toetsen overdragen aan de administratief medewerkster. Die zal de toetsen nakijken, beoordelen en direct de resultaten invoeren in het LeerlingVolgsysteem, waar u als ouder ook toegang toe heeft. U kunt de resultaten dus zelf eenvoudig bekijken.

CITO-toetsen vereisen geen terugkoppeling naar leerlingen en bieden geen ruimte voor interpretatie van de leerkracht. Het is derhalve niet nodig de toetsen door de eigen leerkracht na te laten kijken.

#7 Continuerooster

De invulling van het toezicht op uw kinderen, zal vanaf heden geheel ter verantwoording komen van de ouderraad.  De ouderraad heeft inmiddels een plan opgesteld dat door de directeur is goedgekeurd. Zij zullen mensen aantrekken die het toezicht verzorgen tijdens de pauzes. Met ingang van komend schooljaar wordt voor deelname aan het continurooster een vergoeding gevraagd. De hoogte van deze vergoeding delen we u aan het eind van het lopende schooljaar mee via de nieuwsbrief. (zie ook digitale ideeënbus &  inspraakregeling)

Net zoals de leerkracht niet verplicht kan worden oppassertje te spelen, bent u niet verplicht uw kind deel te laten nemen aan het continurooster. Vindt u het veel gezelliger om samen met uw kinderen te lunchen, dan kunt u uw kind op tijd afhalen en weer naar school brengen.

#8 Lerarenregister

Natuurlijk willen we dat onze leerkrachten de nodige tijd besteden aan nascholing. Helaas zijn de meeste workshops een herhaling van wat we ooit in veel simpele bewoordingen al hebben geleerd of zelf hebben uitgevogeld. Vanaf het komend schooljaar zullen daarom vier registerbijeenkomsten worden georganiseerd. Op deze dagen is de school gesloten en zijn alle leerlingen vrij.

Op kosten van de school nodigen we dan een zooi trainers, coaches, voorlichters, motivators en energizers uit die we van een hapje en drankje voorzien en waar onze leerkrachten hun specifieke vragen aan kunnen stellen. Deze registerbijeenkomsten worden georganiseerd op onze school. Hiermee wordt voorkomen dat leerkrachten stad en land moeten afreizen om informatie die ze allang hadden, nogmaals door hun strot geduwd krijgen.

#9 Digitale ideeënbus

Heeft u als ouder een goed idee, een mening, voorstel, opmerking of klacht, dan kunt u deze deponeren in onze digitale ideeënbus. U dient hierbij zeer specifiek te beschrijven wat uw idee, klacht of opmerking is en bij voorkeur drie verschillende invalshoeken, of obstakels te benoemen.

De directie zal ervoor zorgen dat uw idee terechtkomt op de juiste plaats en indien noodzakelijk binnen 3 weken reageren. Het e-mailadres voor uw digitale idee, vindt u terug in de nieuwsbrief.

#10 Inloopkwartiertje

Met onmiddellijke ingang zal er in elke groep een inloopkwartier worden doorgevoerd. Tijdens dit kwartiertje kunt u gezellig babbelen met de leerkracht van uw zoon of dochter en zaken die u belangrijk vindt aan hem of haar doorgeven. U dient zich hierbij echter te beperken tot schoolse koetjes en kalfjes.

Vragen met betrekking tot de leeropbrengsten van uw kind of klachten over andere kinderen zullen worden beantwoord met ‘Daar kom ik later even op terug’. Dat latere moment zal een van de drie gespreksmomenten zijn waar u als ouder recht op heeft.

#11 Speciaal verlof

In sommige gevallen kunt u speciaal verlof aanvragen. Misschien wilt u een paar dagen eerder op vakantie of tijdens bepaalde feestdagen uw kind liever thuishouden. Vanaf heden dient u alle verzoeken voor speciaal verlof toe te sturen aan de hiervoor verantwoordelijke persoon, namelijk de leerplichtambtenaar van de gemeente waaronder onze school valt.

Verschijnt uw zoon of dochter niet op school, dan dient u de school te informeren over de reden van absentie. Wordt dit niet gedaan, dan zal de afwezigheid automatisch als schoolverzuim worden geregistreerd.

#12 Geen opmerkingen meer

Vanaf heden zullen leerkrachten geen opmerkingen meer schrijven bij werk dat door uw kind is gemaakt. Ook het gebruik van stickers zal achterwege worden gelaten. Een vinkje, kruisje of streep zal het resultaat van het werk weergeven en de fouten zullen door de leerkracht in gevallen waarin dit noodzakelijk wordt geacht (uitzonderingsregel) , direct met de leerling worden besproken.

Ja, ook wij vinden het leuk om stickertjes te plakken en bemoedigende woorden op te schrijven, maar alles bij elkaar kost ons dat gewoonweg heel veel tijd. Tijd die we veel beter kunnen gebruiken om individuele kinderen te coachen.

#13 Compensatie vrijdag

Met ingang van volgende week, zal de vrije woensdagmiddag verschuiven naar de vrijdagmiddag. Uw kind is dan vrij van school en er vinden geen lessen plaats. U dient zelf voor de nodige opvang te zorgen.

Leerkrachten die in de voorgaande dagen teveel uren hebben gemaakt, zullen deze middag vrij zijn. Leerkrachten die te weinig uren hebben gemaakt, zullen de vrijdagmiddag gebruiken om bepaalde taken in te halen. Aan het eind van de week zal elke leerkracht dan precies het verplicht aantal uren hebben gewerkt. Mocht dit niet het geval zijn, wat simpelweg nooit voorkomt, dan neemt de leerkracht werk mee naar huis.

#14 Rapporten

Twee of (uitzonderingsregel) drie keer per jaar ontvangt u van onze school een digitale rapportage waarin zich de voortgangsgegevens van uw kind(eren) bevindt.

U vindt er de meest recente toetsuitslagen en een grafische presentatie van de manier waarop uw kind zich op bepaalde vakgebieden heeft ontwikkeld. Tevens vindt u een overzicht van eventuele handelingsplannen die voor uw kind zijn opgesteld. Hierin staat specifiek vermeld welk probleem werd aangepakt en of de aanpak ook het beoogde doel heeft bereikt.

In het laatste verslag staat vermeld of uw zoon of dochter doorgaat naar de volgende groep of het leerjaar moet overdoen. Indien nodig (uitzonderingsregel) wordt hierop een toelichting gegeven.

#15 Inspraakbeperking

We weten het! U wilt natuurlijk ook uw ei kwijt, uw ervaringen delen, uw mening geven, uw kennis tentoonstellen en overbrengen dat u echt het beste voor uw kind wilt. Dat weten we, maar het kost ons ongelooflijk veel tijd om dat allemaal aan te horen.

Vandaar dat we besloten hebben om vanaf heden de meest duidelijke, transparante en eerlijke weg te bewandelen en aan te geven dat u geen inspraak heeft in de manier waarop wij onze lessen verzorgen, onze handelingsplannen opstellen, onze schoolregels bepalen, uw kind aanspreken of de manier waarop we onze lestijd indelen (uitzonderingsregel van toepassing).

Mochten we uw advies, inzicht, ervaring of mening willen weten, dan zullen we contact met u opnemen en uitnodigen voor een extra (gratis) oudergesprek.

Wij vertrouwen erop dat u uw kind zo goed en verantwoord als mogelijk opvoedt. Vertrouw ons erop dat wij er alles aan zullen doen om ons steentje bij te dragen en uw zoon of dochter de kennis en vaardigheden bij te brengen die het zo hard nodig zal hebben.

Schoolwisseling

Wij realiseren ons dat u wellicht wat vraagtekens heeft bij de invoering van deze, ons inziens, absoluut noodzakelijke maatregelen, Hier hebben wij alle begrip voor en we nodigen u dan ook van harte uit uw mening, vragen, opmerkingen, klachten en eventuele verwensingen te deponeren in onze digitale ideeënbus.

Zoals helder aangegeven onder punt 15 (inspraakregeling), zal dit uw school van de toekomst zijn. Simpelweg omdat het vijf over twaalf is en het zo niet langer meer kan. Mocht u zich, om welke reden dan ook, niet kunnen vinden in onze vernieuwde werkwijze, dan vindt u op de website van de gemeente waarin onze school gevestigd is een lijst met scholen in de buurt die de realiteit nog proberen te ontwijken.

Met vriendelijke groet,
Het gehele schoolteam